Banner danh muc tin tuc

Vespa Sprint S 150

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
White Innocenza

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Grey Materia

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Black Opaco

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Bianco Innocenza

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Arancio Tramonto

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Verde Tenace

 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
 • Vespa Sprint S 150
Nero Opaco

4.5 11

Giá xe: 94,300,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 0936 312 099

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa Sprint S 150