Kinh Doanh: 0936 312 099

Vespa Sprint 2020

Giá Xe
77.500.000 VNĐ
Giá Xe
77.500.000 VNĐ
Giá Xe
77.500.000 VNĐ
Giá Xe
77.500.000 VNĐ
Giá Xe
77.500.000 VNĐ

Vespa Sprint 2020

Giá bán: 77.500.000 VNĐ

0936 312 099

Chi tiết sản phẩm

Vespa Sprint 2020 thêm màu sắc mới đa dạng thêm sự lụa chọn cho khách hàng. Giá không đổi 77.500.000đ